tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất

Tượng Phật Di Lặc Ngồi Như Ý Xanh Ngọc PDL-078

Rate this san-pham

Mã sản phẩm: PDL-078

Giá 1,800,000 VNĐ

Kích thước:

  • 12in- Cao 30cm - Giá thỉnh: 1.800.000 VNĐ
  • 16in- Cao 40cm - Giá thỉnh: 3.000.000 VNĐ
  • 19in- Cao 50cm - Giá thỉnh: 4.000.000 VNĐ
  • 26in- Cao 65cm - Giá thỉnh: 14.000.000 VNĐ

07894 07895 Gọi điện thoại 0789407895 Tư vấn Zalo


Chi tiết sản phẩm

Rate this san-pham

Tượng Phật Di Lặc Ngồi Như Ý Xanh Ngọc PDL-078

Kích thước:

  • 12in- Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.800.000 VNĐ
  • 16in- Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.000.000 VNĐ
  • 19in- Cao 50cm – Giá thỉnh: 4.000.000 VNĐ
  • 26in- Cao 65cm – Giá thỉnh: 14.000.000 VNĐ
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất
tượng Phật Di Lặc ngồi như ý xanh ngọc đẹp nhất

Đánh Giá Sản Phẩm

Chat Zalo
Gọi điện ngay